اولین سمپوزیوم ملی میوه‌های‌ریز

 

ارایه دانش نوین و تبادل اندیشه در زمینه‌های مختلف علوم باغبانی، راهگشای بهبود تولید، نگهداری و عرضه محصولات باغبانی می‌باشد. در این راستا، انجمن علوم باغبانی ایران، علاوه بر برگزاری منظم سمپوزیوم علوم باغبانی به صورت دوره‌ای، در تلاش است تا به کمک پتانسیل‌های موجود در مراکز مهم دانشگاهی و پژوهشی کشور، سمپوزیوم‌های تخصصی را در زمینه‌های مختلف علوم باغبانی برگزار نماید و از این طریق علاوه بر تبادل دانش بین متخصصین امر، دشواری‌ها و تنگناهای علمی آن زمینه بررسی شده و راه حل های علمی نیز با همکاری پژوهشگران ارایه گردد. در این راستا انجمن علوم باغبانی ایران به همراه دانشگاه بوعلی سینا، اولین سمپوزیوم میوه‌های ریز را در شهر همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، برگزار می‌نماید. بدین وسیله از تمامی استادان، پژوهشگران، صاحب نظران، مدیران، دانشجویان، کارشناسان و تولیدکنندگان در زمینه‌های مختلف میوه‌های ریز دعوت به عمل می‌آید تا در این سمپوزیوم حضور به هم رسانند.  ادامه...

اولین سمپوزیوم میوه‌های ریز
 

اخبار و اطلاعیه ها